1, Mô tả nghề:
Đào tạo ra nhân lực trực tiếp cho sản xuất, thiết kế, chế tạo, lắp ráp, có năng lực làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin; có đạo đức, sức khỏe; có trách nhiệm nghề nghiệp; có khả năng sáng tạo, thích ứng với môi trường làm việc công nghệ thông tin trong bối cảnh hội nhập quốc tế; bảo đảm nâng cao năng suất, chất lượng lao động; người học nghề sau khi hoàn thành khóa học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm trong lĩnh vực công nghệ công tin hoặc học lên trình độ đại học hoặc tương đương.
Nghề Công nghệ thông tin( Ứng dụng phần mềm) của Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc đã được phê duyệt là ngành, nghề đào tạo trọng điểm cấp Quốc tế.
 

2, Kiến thức kỹ năng đạt được sau khóa học
- Kiến thức:
+ Đọc hiểu các tài liệu chuyên môn cần thiết bằng tiếng Anh;
+ Mô tả hiện trạng hệ thống thông tin quản lý của 1 số loại hình doanh nghiệp;
+ Đánh giá ưu nhược điểm về thực trạng ƯDPM của doanh nghiệp;
+ Đề xuất những giải pháp ứng dụng phần mềm cụ thể để mang lại hiệu quả cao trong hoạt động doanh nghiệp;
+ Biết hoạch định và lập kế hoạch triển khai ứng dụng phần mềm;
+ Thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu hoạt động của một số loại hình doanh nghiệp;
+ Xây dựng các sản phẩm phần mềm ứng dụng hỗ trợ các hoạt động của một số loại hình doanh nghiệp.
- Kỹ năng
+ Chỉ huy nhóm kỹ thuật viên tin học;
+ Kèm cặp và hướng dẫn kỹ thuật viên bậc thấp;
+ Kiểm tra, giám sát thực hiện công việc của người có trình độ trung cấp nghề;
+ Đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành bằng tiếng Anh;
+ Cài đặt - bảo trì máy tính;
+ Sử dụng thành thạo máy tính trong công việc văn phòng;
+ Tìm kiếm thông tin trên mạng Internet phục vụ cho quản lý doanh nghiệp;
+ Phối hợp với các chuyên gia để khảo sát, thiết kế hệ thống phần mềm;
+ Tham gia quản lý dự án phát triển phần mềm cho doanh nghiệp;
+ Xử lý các sự cố khi vận hành các phần mềm ứng dụng;
+ Vận hành quy trình an toàn - bảo mật, sao lưu, phục hồi dữ liệu hệ thống;
+ Thiết kế và quản trị website phục vụ quảng bá, sản xuất kinh doanh;
+ Thiết kế, chỉnh sửa ảnh và các chương trình đa phương tiện;
+ Lập kế hoạch kiểm tra - bảo trì - nâng cấp các phần mềm trong hệ thống.
 

3. Cơ hội việc làm và học tập nâng cao trình độ
Sau khi tốt nghiệp sinh viên sẽ làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu ứng dụng phần mềm tin học trong các hoạt động quản lý, nghiệp vụ kinh doanh sản xuất. Cụ thể:
+ Chuyên viên tư vấn và chuyển giao phần mềm ứng dụng;
+ Chuyên viên thiết kế phần mềm ứng dụng;
+ Chuyên viên quản trị hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu;
+ Chuyên viên bảo trì hệ thống máy tính;
+ Chuyên viên thiết kế và quản trị website;
+ Chuyên viên thiết kế đa phương tiện.
+ Chuyên viên an toàn - bảo mật thông tin;
Sinh viên cũng làm việc được trong các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực phần mềm tin học như: chuyên viên phân tích và thiết kế hệ thống, lập trình viên phần mềm ứng dụng, chuyên viên thiết kế web, chuyên viên kiểm thử phần mềm
Sau khi kết thúc quá trình học tập sinh viên có thể tự nghiên cứu để nâng cao trình độ hoặc học liên thông lên trình độ cao hơn:liên thông từ Cao đẳng nghề lên Đại học

02113535868