1, Mô tả ngành nghề:
Ngành nghề Điện công nghiệp giữ vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, thương mại dịch vụ. Ngành nghề Điện công nghiệp giúp người học có khả năng phân tích và hiểu được các bản vẽ của các thiết bị, hệ thống điện dân dụng, điện công nghiệp và các bản vẽ thi công; tổ chức thi công, lắp đặt, bảo dưỡng các hệ thống điện dân dụng và điện công nghiệp đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất chất lượng và bảo đảm các tiêu chuẩn an toàn. Ngoài ra còn phối hợp được với các chuyên gia thực hiện các giải pháp về Điện công nghiệp.
Ngành nghề Điện công nghiệp của Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc đã được phê duyệt là ngành nghề đào tạo trọng điểm cấp Quốc tế.

2, Kiến thức kỹ năng đạt được sau khóa học
- Kiến thức:
+ Kiến thức thực tế và kiến thức rộng trong phạm vi của ngành, nghề Điện công nghiệp;
+ Kiến thức cơ bản về chinh trị, văn hóa, xã hội và pháp luật đáp ứng yêu cầu công việc nghề nghiệp và hoạt động xã hội thuộc lĩnh vực chuyên môn;
+ Kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc;
+ Kiến thức về thực tế quản lý, nguyên tắc và phương pháp lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát, đánh giá các quá trình thực hiện trong phạm vi của ngành, nghề Điện công nghiệp;
- Kỹ năng:
+ Kỹ năng nhận thức và tư duy sang tạo để xác định, phân tích và đánh giá thông tin trong phạm vi ngành, nghề Điện công nghiệp;
+ Kỹ năng thực hành nghề, nghề Điện công nghiệp để giải quyết phần lớn các công việc phức tạp;
+ Kỹ năng nhận thức, tư duy sang tạo để xác định, phân tích và đánh giá thông tin trong phạm vi rộng của ngành, nghề Điện công nghiệp;
+Kỹ năng truyền đạt hiệu quả các thông tin, ý tưởng, giải pháp tới người khác tại nơi làm việc;
+ Có năng lực ngoại ngữ bậc 2/6 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.
3. Cơ hội việc làm và học tập nâng cao trình độ
- Kỹ thuật viên, thợ sửa chữa điện trong các trạm điện, công ty, nhà máy, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh điện năng và công nghiệp.
- Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị điện, điện tử và các dây chuyền sản xuất công nghiệp.
- Lắp đặt, sửa chữa hệ thống điện dân dụng.
- Các công ty chuyên tư vấn, thi công, giám sát lắp đặt hệ thống điện, điện tử; các doanh nghiệp dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện
- Có khả năng tự lập và quản lí các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực điện công nghiệp.
Sau khi kết thúc quá trình học tập bạn có thể tự nghiên cứu để nâng cao trình độ hoặc học liên thông lên trình độ cao hơn: Liên thông từ Trung cấp nghề lên Cao đẳng nghề và liên thông từ Cao đẳng nghề lên Đại học

02113535868