1, Mô tả ngành nghề
May thời trang là nghề thiết kế, cắt, may các kiểu sản phẩm may từ cơ bản đến phức tạp, thực hiện chuyên sâu ở lĩnh vực may các sản phẩm trong ngành may công nghiệp và may các sản phẩm thời trang. Đồng thời là nghề sản xuất hàng loạt các sản phẩm may mặc trên dây chuyền theo một quy trình nhất định, được thực hiện từ khâu chuẩn bị sản xuất, cắt, may, hoàn thiện, tổ chức quản lý và điều hành sản xuất nhằm đảm bảo về các tiêu chuẩn của sản phẩm và thời gian ký kết với khách hàng.

2. Kiến thức, kỹ năng đạt được sau khóa học
- Kiến thức.
+ Kiến thức thực tế và lý thuyết tương đối rộng trong phạm vi của ngành, nghề May thời trang;
+ Kiến thức cơ bản về chính chị, văn hóa, xã hội và pháp luật đáp ứng yêu cầu công việc nghề May thời trang và hoạt động xã hội thuộc lĩnh vực May thời trang;
+ Kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc;
- Kỹ năng
+ Kỹ năng nhận thức, kỹ năng nghề nghiệp trong lĩnh vực May thời trang, thực hiện nhiệm vụ, giải quyết vấn đề bằng việc lựa chọn và áp dụng các phương pháp cơ bản, công cụ, tài liệu và thông tin liên quan đến lĩnh vực May thời trang.
+ Kỹ năng sử dụng các thuật ngữ chuyên môn của ngành, nghề May thời trang trong giao tiếp hiệu quả nơi làm việc; phản biện và sử dụng các giải pháp thay thế, đánh giá chất lượng công việc và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm khi làm việc.
+ Có năng lực ngoại ngữ bậc 1/6 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam để hỗ trợ trong việc thực hiện khai thác và tìm kiếm thông tin và giao tiếp trong lĩnh vực May thời trang.

3. Cơ hội việc làm và học tập nâng cao trình độ
Người làm nghề may thời trang có thể trực tiếp làm việc tại các vị trí của dây chuyền may hoặc làm nhiệm vụ quản lý, tổ chức dây chuyền sản xuất may công nghiệp, làm kỹ thuật viên tại các phòng kỹ thuật của các doanh nghiệp may; có thể tham gia thiết kế mẫu, kiểm tra chất lượng sản phẩm trong các cơ sở sản xuất của ngành may mặc. Ngoài ra có khả năng làm việc độc lập tại các cửa hiệu may đo.
 

02113535868